Wyniki Polkomtelu po 3Q2012

Wyniki Polkomtelu po 3Q2012

Po trzech kwartałach 2012 roku, Polkomtel zanotował 5,358 mld zł przychodów oraz 2,173 mld zł wyniku EBITDA. Baza kart SIM w samym III kwartale zwiększyła się o 8 tys.

Comments are closed.