Wyniki LG w 1Q2012

Wyniki LG w 1Q2012

W I kwartale 2012 roku cały koncern LG zanotował przychody w wysokości 10,8 mld dolarów oraz zysk netto w wysokości 214,9 mln dolarów.

Comments are closed.