UKE: TP bez większej dopłaty do usługi powszechnej za 2010

UKE: TP bez większej dopłaty do usługi powszechnej za 2010

UKE utrzymał na mocy decyzję dotyczącą wysokości przyznanej Telekomunikacji Polskiej dopłaty za świadczenie usługi powszechnej w 2010 roku.


Comments are closed.