SOKiK uchylił 8 mln zł kary dla TP

SOKiK uchylił 8 mln zł kary dla TP

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE z 20 . listopada 2008 roku, nakładającą na Telekomunikację Polską karę w wysokości 8 mln zł, za niedotrzymywanie norm jakościowych w zakresie usługi powszechnej. Wyrok nie jest prawomocny.

Comments are closed.