[Aktualizacja] 1,5 mln zł kary dla Telekomunikacji Novum za nieprawidłowe naliczanie kar

[Aktualizacja] 1,5 mln zł kary dla Telekomunikacji Novum za nieprawidłowe naliczanie kar

31. października UKE nałożył na Telekomunikację Novum karę 1,5 mln zł za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem.

Comments are closed.